17/01/2020 - Artikelserien Piratbrevenes Årti - del 7.

Mangelfuld retspraksis udfordres af rettighedshavere


NJORD Law bliver kritiseret for at kæmpe for tvivlsomme udenlandske rettighedshavere, der ejer pornofilm, men danske rettighedshavere ser ingen grund til at gøre forskel på filmtyperne. Karsten, der som anklaget har sat sin advokat på sagen af principielle årsager, undrer sig over, at et velrenommeret firma holder skyderen mod andre end dem, der piratdownloader. 

Skrevet af Dan Poulsen


Billedforklaring: Uddrag fra forskellige breve med anklager om piratdownload og tilbud om at 'løse sagen' mod betaling.  Combat Zone Corp, der nævnes som filmproducent, påståes at have de oprindelige pornofilmsrettigheder, som firmaerne CMS og MIRCOM har hyret NJORD Law til at repræsentere.

 

Ukendt film

Augustes far har på sin IP-adresse haft 'besøg' af mange 'bidder' fra både Hollywoodfilmen 'Van Helsing' og pornofilmen med den obskure titel, du kan læse lige om lidt. Det viser i hvert fald den liste som har været diskuteret i byretten i Sønderborg mellem en retsassessor, skiftende repræsentanter for NJORD Law, samt Auguste, hendes far og hans lejer.

Hvad 'besøg' og hvad 'bidder' betyder, forstår man, hvis man kender til de tekniske detaljer i de her piratdownloadsager, og hvordan piratnetværk fungerer med den software, der kaldes torrents.

Hos Augustes far bor en lejer, og det gjorde han også i den periode, hvor piratdownload blev påstået udført, og han endte med at betale 3.000 kroner i erstatning, som del af et forlig med NJORD Law.

Lejeren deltog i et af telefonmøderne med byretten i Sønderborg, hvor han erkendte, at han havde set filmen 'Van Helsing' - som han i øvrigt gav udtryk for var en udemærket film. Men pornofilmen, som var NJORD Laws omdrejningspunkt for anklagen om piratdownload, fastholder lejeren, at han ikke kender til og aldrig har set. 

Den fulde liste, som Augustes far fik tilsendt fra NJORD Law, viser over 250 filmklip. Filmtitlen 'Van Helsing', og i særdeleshed titlen 'Mommy Does it Better 4', går igen mange gange på den liste. Se udsnit af IP-log-listen i bunden af artiklen.

 

Tvivlsomme rettighedshavere til pornoen

Kampen for erstatning for rettighedskrænkelserne af pornofilm varetager NJORD Law på vegne af firmaerne CMS og Mircom.

Firmaerne er ikke danske, men har derimod tråde til Cypern, England og - siden november 2019 - også Philippinerne, da den hidtidige CMS-ejer Patrick Achache 19. november ophørte med at stå som ejer af CMS for i stedet at overdrage ejerskabet til Lubesly Tellidua, en skønhedsdronning i Philippinerne. Fotoet her har hun lagt på Facebook.

skønhedsdronning-facebook

På hendes Facebookprofil under navnet Bess Tellidua kan man også se hende på et andet foto, hvor hun står sammen med Patrick Achache i et opslag fra 3.december 2019.

Patrick Achache, der er født og opvokset i Tyskland, har udover sit - nu fortidige - ejerskab af CMS noget andet relevant,  i konteksten af piratbrevene, på sit CV. Han står også bag den software, MaverickEye, der - ikke kun i Danmark men hele verden - bruges til at spore og registrere filmbiddernes rejse rundt på internettet. 

Kort sagt: Firmaerne udpeges af kritikere som stærkt tvivlsomme i deres grundkonstruktion. Både i udlandet, hvor lignende sager og forløb a la dem, der er beskrevet igennem denne artikelserie og herhjemme i Danmark.

Artiklen fortsætter efter billedet, der viser Lubesly Tellidula's eller, som hun hedder på Facebook, Bess's opslag fra december 2019, hvor hun står sammen med den oprindelige ejer af både Copyright Management Systems (CMS) og MaverikEye. Opslaget er lavet 14 dage efter, hun har overtaget CMS-ejerskabet fra Patrick Achache.

BessTellidua-Facebookopslag-3dec2019

Karstens advokat stiller helt grundlæggende i sin duplik spørgsmål ved, om firmaet, der har stævnet Karsten, overhovedet ejer rettighederne til filmene, som det påstås i stævningen og det følgende retsforløb.  Karsten og to andre brevmodtageres forløb er beskrevet i artikelseriens del 2 om anklagerne, der rammer som spredhagl.

Det er blot et af mange tvivlsspørgsmål, der rejses af Karstens advokat, som har det klare ønske, at sagen skal løftes ud af småsagsprocessen, da det i hans og Karstens overbevisning er ganske komplicerede forhold, der indgår i sagen.

Karsten er en af de mange brevmodtagere, der følte, at brevet og hele hardball-forløbet, der følger med fra NJORD Laws side, var stærkt intimiderende. Men i modsætning til de fleste andre, så har Karsten de økonomiske muligheder, der gjorde det muligt for ham at hyre en advokat til at gå til modangreb. Han svarer uden tøven, da K-News spørger ham, hvor meget han vil bruge på advokat, når nu sagen kan forliges for under 10.000 kroner, at han vil bruge 100.000 på advokat. Det er blevet principielt for ham.

Men Jeppe Brogaard Clausen og NJORD Law arbejder også for danske klienter, der ejer rettighederne til velkendte danske film. Og om kampen handler om pornofilm med absurde titler eller danske værker som 'Blinkende Lygter' og 'Alle For Tre' er underordnet.

Det mener Anders Kjærhauge, direktør i Zentropa. Han sidder også med i bestyrelsen som formand for Producent Rettigheder i Danmark, der fordeler Copydan-midler, men han indskærper, at han her udtaler sig i sin egenskab af Zentropadirektør.

Anders Kjærhauge bekræfter, at alle Zentropas spillefilmsrettigheder varetages af NJORD Law og fortæller til K-News, at det i mange år har været svært at få politiet til at tage de her sager op, og at det er fint, at der nu har været en masse sager. 

 

Udfordrer det retsmæssige

Det er underordnet, om det er den ene eller anden type film, mener Anders Kjærhauge.

”Uanset hvad er det tyveri. Jeg kigger på det som ejer af en film. Vi har så forsøgt at udfordre den manglende retsmæssige afklaring her i DK.”

I forhold til det retssikkerhedsmæssigt problematiske ved at anklage nogen for piratdownload blot baseret på en IP-adresser siger Anders Kjærhauge.

”For os at se er det lidt ligesom med en p-bøde, hvor man er ligeglade med, hvem der har kørt bilen. Og så må vi lade domstolen afgøre, hvem der skal bevise hvad”.

Til spørgsmålet om NJORD Laws fremgangsmåde, der af de anklagede som Karsten opfattes som blandt andet voldsom og intimiderende og som sendt afsted med spredhagl, siger Anders Kjærhauge.

”Nu ved jeg ikke, hvordan det bliver formuleret i dag. Dem (brevene, red.) jeg så i starten, synes jeg egentlig var fine, men det er mange år siden - fem seks år siden. Vi havde nogle ændringer, netop for at det ikke blev for advokatagtigt".

 

Bøde skal være irriterende

"Vi sagde til NJORD, at de ikke skal køre en bødestørrelse som i Tyskland som var 5-7.000 euro. En bøde skal være irriterende men ikke ruinerende. Advokater skal have det til at løbe rundt, så den er nok skruet højere op".

Afslutningsvis spørger vi om Anders Kjærhauge løbende er i dialog med NJORD Law om sagerne.

”Jeg har ikke kontakt med NJORD. Vi har lagt det over til dem ud fra nogle overordnede rammer. Og så på et eller andet tidspunkt kommer der en retspraksis”.

Det er altså inden for nogle overordnede rammer og ønsker, blandt andet udstukket af Producent Rettigheder i Danmark, at Karsten som en af mange tusinde har fået det brev, som han efter lidt betænkningstid blev rasende over.

 

Føler sig systematisk bedraget

Samtidig med at Karsten nu er i gang med selv at bruge et betragteligt beløb på egen advokat i kampen mod stævningen, et beløb langt over den forligssum, han blev tilbudt af NJORD Law, har Karsten dog forståelse for, at piratdownload kalder på en indsats med jura i hånden.

”Hvis der kommer nogen ind og siger, at jeg har en sag med ulovligt download, så kan man jo ikke pålægge advokaten hver gang at skulle vurdere, om de synes, det er rimeligt eller urimeligt. De har jo fri adgang til at køre det her. Så der kan man ikke bebrejde, at der så er advokater, der tager den slags sager. Det er de vel nødt til. Men med det jeg ser, føler jeg, det er systematisk bedrageri, så på et eller andet tidspunkt kan jeg undre mig over, at et velrenommeret firma, NJORD, ikke på et eller andet tidspunkt stopper op og siger, at det er det glade vanvid det her. Vi er jo med til at ja holde skyderen på andre, end dem der piratdownloader. Men jeg vil tro, der er firmaer, der siger, at de sager vil vi ikke røre ved”

 

Budskab eller smart forretning

Vi har forelagt Jeppe Brogaard Clausen de mange kritikpunkter og spurgt ham, hvad han tænker om dem, der konkluderer, at de mere ser en smart forretningsmodel end en kamp for retfærdighed for rettighedshaverne.

”Hmm... hvis man har en advokatkollega, som synes, at det er en smart forretningsmodel, så kan man sige, at der for at filmbranchen kan få håndteret det her, så skal der nogle kræfter til, som lægger nogle timer i det her. Og så siger filmbranchen: 'Vi vil gerne sende et budskab ud om, at vi tager det her alvorligt’, og ’vi mener også, at når vi sender et brev ud, så skal det også kunne følges op af en dommer’."

"Er det en smart forretningsmodel? Det er i hvert fald en opgave, man som advokat får nogle tæsk for. Og der skal man selvfølgelig vælge som advokat, om man vil stå op for en rettighedshavers problem, eller om man hellere vil sige nej tak til det. Det er jo et valg man har. Det synes jeg ikke er en forretningsmodel”.

Og dermed får Jeppe Brogaard indtil videre det sidste ord i artikelserien Piratbrevenes Årti.

Som det ser ud nu, men det kan ændre sig. Hvis der indgås nogle forlig inden, kommer Østre Landsret til her i starten af det nye årti at behandle en lille håndfuld af enkeltsager i det her kompleks af sager. Det handler både om tre ankesager, og så sagen, der blev sendt direkte fra Byretten på Frederiksberg til førstebehandling i landsretten istedet.

K-News følger op på historien som den udvikler - eller afvikler - sig.

Note: Artiklen er tilrettet en smule den 21.januar med nogle ændrede formuleringer, der indskærper at Anders Kjærhauge udtaler sig udelukkende som direktør i Zentropa. Den forrige version kunne forståes således, at han også udtalte sig på vegne af den nævnte organisation.

  

a-liste-porn-m-mere

Billedforklaring: IP-log-liste fra sagen mod Augustes far, der viser tidspunkter, hvor forskellige filmtitler påståes downloadet ulovligt. Tre titler ses her. Filmen 'Van Helsing', som Augustes fars lejer siger, han har set, har 'været forbi' IP-adressen i november 2016. 'Hackshaw Ridge' figurerer 3 gange. Medio februar 2017 starter så en lang gentagelse, over 200 gange, af filmen 'Mommy Does It Better', som lejeren ikke har set.


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak