25. maj 2021 - Piratbrevenes Årti

Fem piratbrevssager returneres af landsretten til fogedretten 


Da fogedretten i december afviste at indkassere beløb til NJORD Laws klient, agerede de forkert. Det er netop slået fast i Østre Landsrets kendelser vedrørende fem sager. NJORD Law burde være hørt inden afvisningen og fogedretten har i de konkrete sager handlet udover deres mandat.

Tekst: Dan Poulsen


Fem sager nåede lige inden pinseweekenden forbi Østre Landsret, der nu har sendt opgaven med at indkassere idømte kompensationer på 7.500 kroner  - idømt fem selvmødere - retur til fogedretten.

Fogedretten ved byretten på Frederiksberg havde ellers i december afvist sagerne som nulliteter og mente ikke der var belæg for at indkræve pengene. Men fogedretten handlede ikke efter bogen, har landsretten nu slået fast.

 

Ikke efter bogen

Alle de fem selvmødere er i 2019 dømt til at betale penge til CMS i sager, der blev afgjort i perioden 21.maj til 1.august. Mere end et år efter dommene faldt bad advokat Jeppe Brogaard Clausen hos NJORD Law om berammelse i fogedretten, der altså der i december 2020 afviste at indkræve pengene - kendelser som Jeppe Brogaard Clausen så har kæret i februar 2021.

På vegne af klienten har Jeppe Brogaard Clausen bedt om at få sagerne henvist til fornyet behandling ved fogedretten.

Som argumentation har han stillet spørgsmål ved fogedrettens hjemmel til at erklære allerede retskraftige domme for nulliteter og afvise dem. Fogedretten gav stemplet ‘nullitet’ med henvisning til den udvikling, der gennem 2019 og særligt 2020 var i det omfattende sagskompleks med piratbreve - ordet anvendes i fogedrettens afgørelse og er senere forklaret uddybende af retspræsident Christian Lundblad her hos K-NEWS.

Fra NJORD Law har managing partner Lars Lokdam derimod her i K-NEWS kritiseret det argument som værende en juridisk nyskabelse.

Jeppe Brogaard Clausen har også i kæren til Østre Landsrets nedlagt påstand om, at fogedrettens sagsbehandling var ‘uhensigtsmæssig’ og at de burde have givet CMS mulighed for at ‘udtale sig om de i kendelsen nævnte forhold’.

Fogedretten har ikke udtalt sig vedrørende kæren. De har henholdt sig til deres afgørelser i december og deres erklæring af 1.marts som ligeledes er omtalt tidligere her på K-NEWS, og de henviser desuden til EU-Generaladvokatens anbefaling til den endnu ikke afgjorte sag ved EU-domstolen, der stiller spørgsmål ved grundlæggende elementer i fildelingssagskomplekset, der aktuelt har tråde ud over det meste af Europa.

 

Agerede udover mandat

Østre Landsret giver Jeppe Brogaard Clausen ret når de fastslår, at fogedretten i de konkrete sagsbehandlinger burde har givet CMS adgang til at udtale sig inden den trufne afgørelse. Og de sender sagerne tilbage til fogedretten med en - noget der vel kan karakteriseres som -  indskærpning af fogedrettens mandat, når de skriver:

‘Den prøvelse, som fogedretten har foretaget, omfatter en reel prøvelse af sagens materielle rigtighed og ligger udenfor den prøvelse, som fogedretten kan foretage’.

Dermed og med henvisning til Retsplejelovens §501, stk 2 hjemvises sagerne til ny behandling i fogedretten.

Managing Partner hos NJORD, der som den eneste udtaler sig om sagskomplekset efter firmaet og Jeppe Brogaard Clausen har fået en bedragerisigtelse rejst mod sig på grund af deres ageren i sagskomplekset,  fortæller til K-NEWS efter hjemvisningen, at han er sikker på, at de dømte nu kommer til at betale de kompensationer, de blev idømt i 2019.

Lars Lokdam udtaler:

"Alle Retten på Frederiksbergs argumenter har været fremme i Østre Landsret-sagen.
Udover fogedretsbogen har fogedretten afgivet et 10 sider lang indlæg den 1. marts 2021, så prøvelsen af byrettens synspunkter i landsretten er ganske grundig. Nu skal Retten på Frederiksberg behandle sagerne igen og jeg tager for givet, at Fogedretten ikke afviser sagerne igen”.

 

Note: Artiklen her er opdateret torsdag den 27.maj med udtalelser fra Lars Lokdam, det ikke var muligt at få med ved artiklens publicering tirsdag.

 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020/

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

 

2020-nyhedsartikler/

13/1 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4 -  De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noter sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6 -  Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

EU-generaladvokat-forslag

 

2021-nyhedsartikler/

20/1 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3 - Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak