28. april 2021 - Ulovlig fildeling / Piratbrevenes Årti

Bagmand bag filmdeling endelig idømt fængsel


DanishBits var med millioner af visninger per måned en af de store pirattjenester, som Rettighedsalliancen havde i kikkerten i flere år frem til slutningen af 2020, hvor den nu dømte danske bagmand blev anholdt i Marokko. Han blev i marts udleveret til Danmark og tilstod tirsdag sin rolle som bagmand og modtog dommen på et års fængsel fra Københavns Byret - dog kun tre måneder af dem ubetinget.

Tekst: Dan Poulsen


"Vi kommer snart igen". Udsnit af  discussion i en gruppe på Reddit, da torrentpiratfilmtjenesten Danish Bits var nede. for nogle år siden.

 

Et års fængsel til den 33-årige mand hvoraf blot tre måneder er ubetinget plus 150 timers samfundstjeneste. Sådan lyder straffen for at stå bag organiseringen af servere fordelt i flere lande, som ulovligt tilgængeliggjorde – og derved krænkede ophavsrettigheder – film for ’omkring 30.000 brugere’, som Anklagemyndigheden skriver i deres pressemeddelse om tirsdagens dom.

Direktør Maria Fredenslund fra Rettighedsalliancen siger til K-NEWS om dommen:

”Det store skridt, der egentlig er taget med den her dom, er, at der bliver sendt nogle helt tydelige signaler til folk, der opererer i det her felt. Og det er en stor udvikling ift., hvor vi var for et par år siden.”

Hvad synes du om, at han 'kun' har fået tre måneders ubetinget fængsel for sine lovovertrædelser, spørger vi.

”Jeg hæfter mig ved, at han bliver dømt et års fængsel i alt. Og det er en tilståelsessag. Den sætter et rigtig godt eksempel og viser, at det er alvorlig kriminalitet.”

Maria Fredenslund er med Rettighedsalliancen en mangeårig spiller i kampen mod piratdownload og den deraf medfølgende krænkelse af filmselskabernes ophavsret.

 

Klart mønster på 'scenen' for piratfilm

DanishBits har, fortæller Fredenslund, eksisteret i mange år – i hvert fald siden 2013. Og DanishBits er et af de tydelige eksempler på mønsteret for den slags pirattjenester, hvor brugerne flytter rundt mellem dem, der ikke er lukket af myndighederne.

”De her tjenester på ’scenen’, som vi kalder det, altså Torrent Scenen, har fungeret sådan, at en ny tit åbner, når en anden lukker. DanishBits overtog fra en tjeneste, der hed Next Gen. DanishBits eksisterede sådan set i forvejen, men overtog brugerne efter Next Gen lukkede”.

K-NEWS: Hvordan kan I se sammenhængen mellem en, der lukker og en ny, der åbner?

”Vi kan se, at det er den samme ved, at der bliver skrevet om det i de sociale netværk, hvor brugere er, og brugertallet hos f.eks Danishbits stiger samtidig med, at Next Gen lukkede."

Nederst i artiklen her kan du se en diskussionstråd fra Reddit hvor der kommunikeres om sådan en transport af brugere fra et sted til et andet.

Vi spørger Maria Fredenslund, hvor længe den dømte 33-årige dansker har været på Rettighedsalliancens radar.

"Vi anmelder tjenesten tilbage i 2016. I kølvandet på det laver vi en efterforskning på danske premierefilm. Fælles for dem er, at alle bliver udgivet her på ’scenen’, inden de kommer ud på officielle kanaler. Vi ved ikke, hvordan det sker. Men det, vi kan se, er, at lige så snart en film bliver releaset på et digitalt forum, uanset hvor lille et lukket forum det er, så findes den i netværkene.”

Hun nævner som konkret eksempel den pludselige succes for en dansk film i Kina. I hvert fald kunne der på kort tid registreres en kolossal trafik på kinesiske ip-adresser.

”Vi så på et tidspunkt en dansk film, der pludselig eksisterede på millioner af kinesiske ip-adresser. Vi fandt ud af, at det handlede om en dansk film, hvor der var lavet et fremstød i Kina. Det kan være kinesisk interesse, fordi danske film har et godt ry og er interessante over det meste af verden, eller det kan være vpn, der placerer ip-adresserne i Kina, selvom brugerne er andet steds.

Men grundlæggende - lige så snart en film findes i en digital form, så eksploderer spredningen”.

 

Gode grunde til den lang vej til dom

Artiklen fortsætter efter billedet af direktør i Rettighedsalliancen Maria Fredenslund.

Pressefoto.

DanishBits-MariaFredenslund

Den nu dømte bagmand vurderes at have tjent 250.000 kroner på den ulovlige filmdistribution, mens netværket konstateres at have haft omsætning i millionklassen med betalinger via bankoverførsler og Bitcoin. Kriminaliteten har haft sit udgangspunkt på servere i flere forskellige lande, Holland og Frankrig er nævnt som eksempler i en nyhedsopdatering på anklagemyndigheden.dk.

Med efterforskning af DanishBits indledt i 2016 af Rettighedsalliancen, er det på sin plads at spørge, hvad Maria Fredenslund synes om tempoet – eller mangel på samme – med at få bagmænd draget til ansvar.

På spørgsmålet om, hvorfor det sker nu – eller rettere, hvorfor sker det først nu – peger hun på flere forhold.

”Det er teknisk og alt mulig andet, der gør det muligt. Der er en ip-taskforce, som blev etableret i 2018, og der er afsat den nødvendige bemanding. Og det handler om, at der nu er både den tekniske og juridiske kompetence.

At det sker nu, handler også om at et stort internationalt netværk har været nødvendigt. Der er noget politimæssigt, der har skulle være på plads.

De tekniske kompetencer handler også om, at det kræver, at man forstår, hvordan det fungerer både teknisk og menneskeligt."

 

Hestenet og nyt juridisk land

"Det er det, vi, når vi taler om det, har kaldt for ’hestenettet for piratkopiering’. For det er et meget stort socialt netværk. Det handler ikke bare om at dele film, der er en stor social udveksling.”

Med ’hestenettet’ henviser hun til et community der, ja, handler om heste, som til manges - dem der ikke interesserer sig for heste - overraskelse viste sig at være et ekstremt solidt og loyalt netværk af hestinteresserede. Hestenettet var herhjemme et af de første eksempler på og markante beviser for, hvor stærkt fællesskab og hvor meget værdi, der kan skabes via internettet blandt personer med en stærk fælles interesse.

”Den juridisk kompetence på det her specifikke område handler om ophavsret. Der er ikke mange bøger, hvor man kan tilegne sig den viden fra, der kan bruges i de her sager.
Der er retspraksis fra EU, der sætter fundamentet for at ’hvad der er overføring til almenheden’. Der er praksis med, hvordan ansvar placeres hos operatørerne i de brugergenerede tjenester.”

Og samlet set er det på den måde ”et nyt felt”, siger Maria Fredenslund.

Et af de medier, der i særdeleshed dækker ’scenen’ er torrentfreak.com. I oktober, da DanishBits via internationalt politisamarbejdet blev lukket, skrev de om DanishBits.

'With millions of views per month, DanishBits (DB) was one of the most popular private torrent trackers on the web.'

Og artiklen fra 23. oktober karakteriserer det nu lukkede site som et af de store på scenen, og andre 'staff members' end 'ejeren' nævnes.

"Danishbits, one of the largest private torrent trackers on the Internet and particularly popular in Denmark, has shut down. Several insiders report that the site's owner was arrested recently. Other staff members can't take over because they don't have full access to the servers." 

 

Et netværk fyldt med følelser

Som eksempel på, hvad det betyder, når Maria Fredenslund taler om et menneskeligt socialt perspektiv i de her netværk, kan fremhæves en passage taget fra et andet socialt fora:

“Dear users, with pain in our heart we must inform you that DB (DanishBits, red.) as you all know it, and which you all have loved, unfortunately seems to have reached the end of the road”.

Den engelske tekst er, som den fremgår på Torrenfreak.com, oversat fra dansk til engelsk.

Teksten fra et opslag, som Torrenfreak refererer, efterlader ingen tvivl om, hvor sympatierne ift piratdownload – lovlig eller ej – ligger.

“We have been informed that important people behind DB have unfortunately been caught by the long arm of the law.”

Lidt længere nede i artiklen her viser vi et udvidet udsnit af et diskussionsforum på Reddit. Bemærk hvordan der på ganske få linjer udtrykkes kampgejst på pirateriets vegne, ønske om at få invitation til nye steder at hente film, og rosende omtale af andre sites.

Rettighedsalliancens mangeårige indsats mod de organiserende netværk og bagmændene er foregået parallelt med den kamp mod ulovlig fildeling, som NJORD Law Firm har stået bag. Den kamp har ikke været rettet mod bagmænd, men mod de "mere almindelige danskere", som Maria Fredenslund kalder det i en bisætning, mens hun fortæller om netværk a la DanishBits.

”De brugere, der er på den her type tjenester, er mere teknisk kyndige og mere dedikerede, end de mere almindelige brugere”

K-NEWS spørger, om hun med ’almindelige’ mener de danskere, der har fået krævebreve, som managing partner Lars Okdam kalder de breve, der er afsættet i den sigtelse for bedrageri, der i december er rejst mod NJORD Law. Et sagsforløb som vi på K-NEWS har dækket indgående i artikelserien Piratbrevenes Årti, som kan ses nederst i artiklen her.

”Ja. Det er dem, der forvarrent eller uforvarrent har fået sig selv og deres ip-adresser rodet ind i de her netværk”, afrunder Maria Fredenslund.

Anklagemyndigheden skriver i deres pressemeddelse, at arbejdet for at straffe fildelingsbagmænd og -brugere fortsætter.

'Efterforskningen af fildelingssager og deres brugere fortsættes af SØIKs særlige IPR-enhed (Intellectual Property Rights), der er en national enhed, der efterforsker og strafforfølger overtrædelser af varemærkeloven, ophavsretsloven, designloven, patentloven samt radio- og fjernsynsloven. I december 2020 slog IPR-enheden til mod fildelingsnetværket asgrd.org, der også er lukket ned.'

LÆS OGSÅ: Tre danskere sigtet millionsag om piratstream, som vi bragte sidste sommer.

 

Foto herunder: Et udvidet udsnit af et diskussionsforum på Reddit hvor der på ganske få linjer udtrykkes både kampgejst på pirateriets vegne, ønske om at få invitation til nye steder at hente film og rosende omtale af andre piratfilmsites.

DanishBits-fuld-discussion-på-Reddit

 

 ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI 

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

               De første 7 artikler:

1.del - Forretning eller retfærdighed - 9/1/2020

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl - 10/1/2020

 3.del - Ukendt beløb hentes hjem - 13/1/2020

 4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig - 14/1/2020

 5.del - Tvivl om de tekniske beviser - 15/1/2020

 6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten - 16/1/2020

 7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis - 17/1/2020

                Nyhedsartikler 2020:               

Ankesag afblæst før landsretten har talt - 13/1

Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter - 7/2

Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget" - 10/2

Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge - 8/4

De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg - 25/4

Jeppe Brogaard Clausen noter sig, hvad der ikke står i landsrettens dom - 2/5

Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet - 24/6

Københavns Byret afviser 60 sager - 9/7

Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret - 7/12

Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter - 14/12

Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet - 22/12

               Nyhedsartikler 2021:           

NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri - 20/1

Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren - 21/1

NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven - 15/2

Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient - 22/2

"Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager - 25/2

”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law - 27/2

Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod - 8/3

Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik - 9/3

Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret - 16/3

Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med 5 'bullets' - 19/3

 

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak